Tranzacюii

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Reprezintг un set de operaюii asupra bazei de date care se efectueazг ca un ansamblu: daca una dintre operaюii e?ueazг, tranzacюia nu se efectueazг. Exemplu;
// tranzacюiile trebuie incluse in blocuri
//Try...Cat eh.. . Finally
System.Data,QleDb.OleDbTransaction aTransaction = nuli;
try
{
aConnection.Open();
aTransaction = aConnection.BeginTransaction{);
// crearea unei tranzacюii si asocierea la conexiune
// adгugare de operaюii la tranzacюie
Updatel.Transaction = aTransaction;
Update2.Transaction = aTransaction;
// se executa comenzile Updatel si Update2
Updatel.ExecuteNonQuery();
Update2.ExecuteNonQuery();
// daca nu s-au lansat excepюii, se efectueazг tranzacюia
aTransaction.Commit();
}
catch (Exception ex)
{
// tranzacюia nu s-a efectuat, s-au lansat excepюii
aTransaction.Rollback();
}
finally
{
// se оnchide conexiunea
aConnection.Close() ;