DataReader, data Adapter

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


- contine un recordset bazat pe conexiune, forward-only, read-only
- obiectele DataReader nu pot fi instantiate direct, sunt returnate ca rezultat al metodei ExecuteReader a unui obiect Command {SqlCommand - SqlDataReader etc)
- o singura linie din recordset este in memorie la un moment dat, deci se folose?te un minim de resurse, dar este necesara menюinerea activa a unui obiect Connection pe durata de viata a obiectului DataReader.,..
DataAdapter
DataAdapter este clasa din nucleul tehnologiei ADO.NET, bazata pe mecanismul non-conexiune.
- faciliteazг comunicarea intre baza de date si DataSet
- populeazг obiectele DataTable sau DataSet ori de cate ori se apeleazг metoda F/7/
- metoda Update inregistreaza modificгrile, efectuate local, in baza de date
Proprietгюi:
- SelectCommand - contine textul sau obiectul asociat comenzii care se va efectua la apelul metodei Fiii
- InsertCommand - contine textul sau obiectul asociat comenzii prin care se insereazг o linie in tabela
- DefeteCommand - similar, pentru ?tergerea unei linii din tabela
- UpdateCommand - similar, pentru modificarea valorilor din baza de date La apelul metodei Update, se copie modificгrile din DataSet m baza de date,