d.Terminarea proces

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Nucleul nu are un apel explicit de reluare a unui proces оn a?teptare prin wait: astfel de procese sunt reluate numai la primirea unor semnale. Pentru orice semnal, cu excepюia celui de "terminare proces fiu" procesul va reacюiona dupг cum s-a descris anterior.
Cu toate acestea, dacг semnalul este de "terminare proces fiu", procesul ar putea rгspunde оn mod diferit.
--Оn cazul implicit el va fi reluat din wait iar sleep va invoca algoritmului issig pentru a cгuta semnalele. Issig recunoa?te cazul special al semnalului "terminare proces fiu" ?i оntoarce "fals". Ca urmare nucleul nu executг un longjmp din sleep ci se оntoarce оn wait. Nucleul va relua bucla wait, gгse?te un fiu оn starea zombie -cel puюin unul existг, elibereazг poziюia slotul fiului din tabela proceselor ?i se оntoarce din apelului sistem wait.
--Dacг procesul intercepteazг semnalul "terminare proces fiu", nucleul apelezeazгdin partea procesului rutina utilizator de tratare a semnalului, a?a cum face pentru alte semnale.
--Dacг procesul ignorг semnalele de "terminare proces fiu", nucleul reia bucla wait, elibereazг sloturile din tabela proceselor corespunzгtoare proceselor fii aflaюi оn starea zombie ?i cautг alюi fii.