d.Comunic in retea

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


-Apelul sistem shutdown оnchide o legгturг cu un socket shutdown(sd, mode)
unde mode indicг dacг partea care trimite datele, partea care le recepюioneazг, sau ambele pгrюi оncheie transmisia datelor. Acest apel informeazг protocoalele de nivel inferior sг оncheie comunicaюia prin reюea, оnsг cu menюinerea intactг a descriptorilor de socket-uri. Apelul sistem close eliminг ?i descriptorul de socket.
-Apelul sistem getsockname furnizeazг numele asociat unui socket, printr-un apel bind anterior
^getsockname(sd, name, length)
-Apelurile getsockopt ?i setsockopt obюin ?i respectiv seteazг diferite opюiuni asociate socket-ului, оn concordanюг cu domeniul ?i protocolul socket-ului.