d,Comunic,:

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Nucleul trateazг comenzile de interogare asupra stгrii ?i de schimbare a proprietarului ?i a drepturilor de acces, оn mod asemгnгtor implementгrii adoptate pentru comunicarea prin mesaje. Pentru оndepгrtarea rea unei regiuni de memorie comunг, nucleul elibereazг intrarea corespunzгtoare din tabela de regiuni de memorie comune (Shared Memory Table) ?i examineazг conюinutul intrгrii din tebela cu regiuni de memorie (Region Table) dacг nu mai existг nici un proces care sг aibг ata?atг regiunea respectivг la spaюiul sгu de adrese, atunci nucleul elibereazг intrarea din aceastг tabelг ?i toate resursele asociate, utilizвnd algoritmul freereg. Dacг regiunea mai este оncг ata?atг la vreun proces (adicг valoarea contorului de referinюe este pozitivг), atunci nucleul ?terge valoarea indicatorului care semnalizeazг ca regiunea sг nu fie eliberatг la deta?area ei de la spaюiul de adrese al ultimului proces. Procesele care utilizeazг regiunea de memorie comunг pot continua sг o facг, dar nici un alt proces nu o mai poate ata?a. Atunci cвnd toate procesele au deta?at regiunea respectivг, nucleul o elibereazг.