Constrвngeri

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Constrвngerile definesc reguli de adгugare si manipulare a datelor in tabele. Tipuri de constrвngeri: UniqueConstraint (o coloana nu trebuie sa aibг valori duplicate) si ForeignKeyConstraint (define?te regulile de modificare a liniilor copil atunci cвnd se modifica o linie pгrinte).
Constrвngerile sunt manipulate prin intermediul colecюiei Constraints a tabelei si sunt active atunci cвnd proprietatea EnforceConstraints a DafaSef-uIui este setata la true. Exemple;
tnyDataColumn. Unique = true;
// se creaza o canstrangere UniqueConstraint
Creare manuala:
UniqueConstraint myConstraint = new UniqueConstraint (tnyDataColumn) ; myDataTable.Constraints.Add(myConstraint);
-- Constrвngeri Foreign Key
ForeignKeyConstraint myConstraint = new ForeignKeyConstraint(Studenюi.Columns["StudentID"], Optionale.Columns["StudentlD"]); Adгugarea la colecюia