c.Structuri,.de

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


U area conюine urmгtoarele cвmpuri ce caracterizeazг stгrile procesului. Capitolele anterioare au descris ultimele ?apte cвmpuri, care sunt descrise pe scurt pentru o mai bunг оnюelegere.
^Un pointer la tabela proceselor identificг intrarea ce corespunde u area.
^Identificatorii de utilizator real ?i efectiv determinг diferite privilegii permise procesului cum ar fi drepturile de acces la fi?ier.
^Cвmpurile contor de timp оnregistreazг timpul pe care procesul (?i descendenюii lui) оl petrece оn execuюie оn modul utilizator ?i оn modul nucleu.
^Un vector indicг cum dore?te procesul sг reacюioneze la semnale.
^Cвmpul de control al terminalului indicг "terminalul de intrare" asociat procesului, dacг existг.
^Un cвmp de eroare оnregistreazг erorile оntвlnite оn timpul apelului sistem.
^Cвmpul valorii de retur conюine rezultatul apelurilor sistem.
^Parametrii I/O descriu cantitatea de date transferate, adresa sursei zonei de date din spaЮiul utilizatorului, deplasamentul оn fi?ier ?i altele.
^Directorul curent ?i rгdгcina curentг descriu sistemul de fi?iere оn care se aflг procesul.
^Tabela descriptorilor de fi?iere folosite оnregistreazг fi?ierele pe care procesul le-a deschis.
^Cвmpurile de limitare restricЮioneazг mгrimea procesului ?i mгrimea fi?ierului pe care оl poate scrie.
^Cвmpul permisiunilor de acces marcheazг modul de setare a fi?ierelor create de proces.
Aceastг secюiune a descris tranziюiile de stare ale proceselor la un nivel logic. Fiecare stare are caracteristici fizice gestionate de nucleu, оn special spaюiul de adrese virtual al procesului. Secюiunea urmгtoare descrie un model de gestiune a memoriei; secюiunile urmгtoare descriu stгrile ?i tranziюiile de stare la un nivel fizic cu accent pe stгrile "execuюie utilizator", "execuюie nucleu", "оntrerupt" ?i "a?teptare (оn memorie)".