c.Salvarea context

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Nucleul permite o schimbare a contextului doar оn patru situaюii: 1. cвnd un proces se pune singur оn a?teptare; 2. cвnd acesta se terminг;
3. cвnd revine dintr-un apel sistem оn modul utilizator dar nu este procesul cel mai potrivit
pentru execuюie; 4. cвnd acesta revine оn modul utilizator dupг ce nucleul terminг tratarea unei оntreruperi dar nu este cel mai potrivit proces pentru execuюie. Nucleul asigurг integritatea ?i consistenюa structurilor de date interne prin interzicerea schimbгrilor de context arbitrare. Acesta se asigurг cг starea structurilor sale de date este consistentг оnainte de a realiza schimbarea contextului: dacг toate actualizгrile au fost fгcute, dacг toate listele sunt оnlгnюuite corect, dacг anumite structuri de date sunt blocate pentru a оmpiedica accesarea lor de cгtre alte procese, dacг nu existг structuri de date rгmase blocate cвnd nu este necesar, ?i altele. Nucleul trebuie sг execute o schimbare a contextului la terminarea apelului sistem exit, deoarece nu mai are nimic de fгcut. Оn mod similar nucleul permite o schimbare de context cвnd un proces se pune оn a?teptare deoarece poate trece o perioadг considerabilг de timp pвnг cвnd procesul va fi trezit, ?i alte procese pot fi executate оntre timp. Nucleul permite o schimbare de context cвnd un proces nu este cel mai potrivit pentru a fi rulat, pentru a permite planificarea proceselor adecvate: dacг un proces terminг un apel sistem sau revine dintr-o оntrerupere ?i existг un alt proces cu prioritate mai mare care a?teaptг sг ruleze, ar fi incorect sг menюinem оn a?teptare procesul cu prioritate mai mare.Pa?i pentru schimbarea contextului: 10.Decide dacг se face schimbarea de context ?i dacг schimbarea de context este permisг acum. 11.Salveazг contextul "vechiului" proces. 12.Gгse?te "cel mai bun" peoces pentru planificarea la execuюie.