c.reincarcarea proces

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Algoritmul pentru alegerea unui proces de a fi evacuat pentru a face loc оn memorie are, totu?i, serioase neajunsuri. Mai оntвi swapper-ul evacueazг un proces bazвndu-se pe prioritatea acestuia, pe timpul de rezidenюг оn memorie ?i pe valoarea nice. Оn al doilea rвnd, dacг swapper-ul se pune оn a?teptare deoarece nu poate gгsi memorie suficientг pentru a оncгrca un proces, el cautг din nou un proces de оncгrcat, de?i alesese unul anterior. Оn al treilea rвnd, dacг swapper-ul alege pentru evacuare un proces оn starea "ready to run", este posibil ca procesul sг nu se fi executat deoarece el a fost оncгrcat mai оnainte. Un ultim inconvenient este demn de menюionat: dacг swapper-ul оncearcг sг evacueze un proces dar nu gгse?te spaюiu оn zona de swap, poate rezulta o blocare a sistemului dacг sunt оndeplinite urmгtoarele patru condiюii:
-toate procesele din memoria principalг sunt inactive (sunt оn stare de a?teptare);
-toate procesele оn starea "ready to run" sunt evacuate;
-nu existг loc оn zona de swap pentru noi procese;
-nu existг loc оn memoria principalг pentru procesele de оncгrcat.