c.Planific proc

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Ceasul poate оntrerupe un proces de mai multe ori pe durata cuantei sale de timp; la fiecare оntrerupere de ceas, rutina de tratare a ceasului incrementeazг un cвmp din tabela proceselor ce оnregistreazг valoarea de folosire curentг a UCP de cгtre proces. De asemenea, o datг pe secundг, rutina de tratare a ceasului ajusteazг valoarea de folosire a UCP de cгtre fiecare proces оn concordanюг cu o funcюie de reducere (decay):
^decay(UCP)=UCP/2.
^Cвnd ea recalculeazг folosirea recentг a UCP, rutina de tratare a ceasului recalculeazг ?i prioritatea fiecгrui proces aflat оn starea "оntrerupt dar gata de execuюie" оn concordanюг cu formula:
^prioritatea=("valoarea de folosire a CPU" / 2)+(prioritatea utilizator a nivelului de bazг)
unde "prioritatea utilizator a nivelului de bazг" este prioritatea de prag dintre modul nucleu ?i cel utilizator descrisг anterior.
--Efectul recalculгrii prioritгюilor o datг pe secundг este acela cг procesele cu prioritгюi de nivel utilizator sunt mutate оntre listele de prioritгюi.Controlul prioritгюilor proceselor
Procesele pot exercita un control al prioritгюii lor de planificare prin folosirea apelului sistem nice:
^nice(valoare);
unde valoare este adгugat оn calculul prioritгюii procesului:
^prioritatea = ("valoarea de folosire a CPU" / 2 ) + ( prioritatea utilizator a nivelului de bazг) + (valoare nice)
--Apelul sistem nice incrementeazг sau decrementeazг cвmpul nice din tabela proceselor cu valoarea parametrului, de?i doar administratorul de sistem poate asigura valori nice astfel оncвt sг mгreascг prioritatea proceselor. Similar, doar administratorul de sistem poate asigura valori nice sub un prag anume. Utilizatorii care invocг apelul sistem nice pentru a scгdea prioritatea proceselor lor cвnd executг sarcini de calcul intensiv sunt amabili (nice) faюг de alюi utilizatori din sistem (de unde ?i numele apelului sistem). Procesele mo?tenesc valoarea nice a pгrintelui pe durata apelului sistem fork. Apelul sistem nice funcюioneazг doar pentru procesul оn care ruleazг; un proces nu poate schimba valoarea nice a altui proces.