c.Comunic in retea

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Mecanismul de socket-uri conюine cвteva apeluri sistem:
->Apelul sistem socket stabile?te punctul final al unei de legгturi de comunicaюie.
^sd = socket(format, type, protocol)г
unde:
-parametrul format precizeazг domeniul de comunicaюie;
-type indicг tipul de comunicaюie prin socket (circuit virtual, sau datagramг);
-protocol precizeazг un anumit protocol pentru controlul comunicaюiei.
Оn cadrul altor apeluri sistem, procesele vor оntrebuinюa descriptorul de socket, sd.
->Apelul sistem close оnchide socket-urile.
->Apelul sistem bind asociazг un nume unui descriptor de socket bind(sd, address, length)
unde:
-sd este descriptorul de socket;
-address este adresa unei structuri care precizeazг un indicator al domeniului ?i protocolului de comunicaюie, precizate оn cadrul apelului sistem socket;
-parametrul length reprezintг lungimea structurii de date address fгrг acest parametru nucleul nu ar ?ti cвt de lungг este adresa, deoarece lungimea acesteia poate diferi de la un domeniu (sau protocol) la altul.
->Apelul sistem connect cere nucleului sг facг o conexiune cu un socket existent connect(sd, address, length)
unde semnificaюia parametrilor este aceea?i ca la apelul bind, cu deosebirea cг parametrul address reprezintг adresa socket-ului de destinaюie care va constitui celгlalt capгt al liniei de comunicaюie. Ambele socket-uri trebuie sг foloseascг acela?i domeniu ?i protocol de comunicaюie, rгmвnвnd оn sarcina nucleului iniюializarea corectг a legгturilor de comunicaюie. Dacг tipul socket-ului este datagramг, atunci apelul connect informeazг nucleul asupra adresei de utilizat оn cadrul apelurilor send ulterioare prin socket-ul respectiv оn momentul apelului nu se realizeazг nici o legгturг.
->Atunci cвnd un proces server acceptг legгturile printr-un circuit virtual, nucleul trebuie sг punг оntr-o coadг de a?teptare cererile care sosesc, pвnг оn momentul оn care va putea sг le satisfacг. Apelul sistem listen precizeazг lungimea maximг a cozii de a?teptare