c.Apel sis.open

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


. Structurile de date dupг deschiderea fi?ierelor de cгtre cele douг procese
S-ar putea concepe sistemul astfel ca intrarea din UFDT sг conЮinг offsetul din fi?ier ce dг poziЮia urmгtoarei operaЮii de I/O ?i pointerul direct cгtre intrarea corespunzгtoare din IT, eliminвndu-se folosirea GFT. Implementarea GFT ca structurг separatг s-a fгcut pentru a se putea permite folosirea оn comun a pointerului de offset de cгtre mai mulЮi descriptori de fi?ier. Astfel, mai multe procese ?i mai mulЮi utilizatori pot efectua operaЮii pe un acela?i fi?ier utilizвnd un pointer de offset comun.
Primii trei descriptori de fi?ier din UFDT sunt :
? descriptorul fi?ierului standard de intrare ('standard input') ;
? descriptorul fi?ierului standard de ie?ire ('standard output');
? descriptorul fi?ierului standard de eroare ('standard error').
Procesele din UNIX folosesc оn mod convenЮional descriptorul standard de intrare pentru a citi datele de intrare, standard de ie?ire pentru a transmite la ie?ire rezultatele, ?i standard de eroare pentru a transmite mesajele de eroare. Utilizarea acestei convenЮii nu este obligatorie, оnsг adoptarea ei de cгtre toЮi utilizatorii face mai simplг comunicarea prin pipes-uri