b.Structuri.de

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Cвmpurile din tabela proceselor sunt urmгtoarele: ^Cвmpul de stare care identificг starea procesului. ^Intrarea оn tabela proceselor conюine cвmpuri care permite nucleului sг localizeze procesul ?i u area sa оn memoria principalг sau pe un dispozitiv extern. Nucleul folose?te informaюia pentru a face schimbarea de context a procesului, cвnd acesta trece din starea "gata de execuюie оn memorie" оn starea "execuюie nucleu" sau din starea "оntrerupt" оn starea "execuюie utilizator". Оn plus, el folose?te informaюia cвnd оncarcг procese оn ( din ) memoria principalг (оntre cele douг stгri "оn memorie" ?i cele douг stгri "de оncгrcare" (swapped)). Intrarea оn tabela proceselor conюine un cвmp care dг mгrimea procesului, astfel оncвt nucleul ?tie cвt spaюiu trebuie sг aloce procesului.
^Mai mulюi identificatori ai utilizatorului determinг diferite drepturi pentru proces. De exemplu, cвmpurile utilizator ID descriu stгrile proceselor care pot transmite semnale оntre ele a?a cum va fi explicat оn capitolul urmгtor.
^ Identificatorii procesului specificг relaюia dintre procese. Aceste cвmpuri ID sunt setate cвnd procesul intrг оn starea de "creat" оn urma apelului sistem fork.
^Intrarea оn tabela proceselor conюine un descriptor de evenimente cвnd procesul este оn starea sleep. Acest capitol оi va examina folosirea оn algoritmii pentru sleep ?i wake-up.
^Parametri planificatorului permit nucleului sг determine ordinea оn care procesele trec din starea "execuюie nucleu" оn starea "execuюie utilizator".
^Cвmpul pentru semnale numгrг semnalele trimise unui proces dar care nu sunt оncг tratate.
^Diferite contoare de timp dau timpul de execuюie al procesului ?i utilizarea resursei nucleului, folosiюi pentru numгrarea ?i calcularea prioritгюii procesului de cгtre planificatorul de procese. Cвmpul contor de timp setat de utilizator este folosit pentru a transmite un semnal de alarmг unui proces