b.Stari.si.Tranz

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Cвnd un proces terminг de executat un apel sistem, el poate trece оn starea "execuюie оn mod utilizator". Dupг o perioadг de timp, ceasul sistem poate оntrerupe procesorul ?i procesul intrг iar оn starea "execuюie оn mod nucleu". Cвnd rutina de tratare a оntreruperii de ceas terminг de tratat оntreruperea de ceas, nucleul poate decide sг planifice un alt proces pentru execuюie, astfel primul proces intrг оn starea "оntrerupt" ?i celгlalt se va executa. Starea "оntrerupt" este оntr-adevгr aceea?i ca ?i starea,"gata de execuюie оn memorie", dar ele sunt descrise separat pentru a accentua cг procesul care se executг оn modul nucleu poate fi оntrerupt numai cвnd este pe punctul de a se оntoarce la modul utilizator. Оn consecinюг, nucleul ar putea оncгrca un proces din starea "оntrerupt" dacг este necesar. Оn cele din urmг, planificatorul va alege procesul pentru execuюie ?i acesta se va оntoarce la starea "execuюie utilizator" executвndu-se din nou оn modul utilizator. Cвnd un proces executг un apel sistem, el pгrгse?te starea "execuюie utilizator" ?i intrг оn starea "execuюie nucleu". Presupunem cг apelul sistem necesitг o operaюie de I/O de pe disc ?i procesul trebuie sг a?tepte pentru ca I/O sг se termine. El intrг оn starea "a?teptare оn memorie", punоndu-se singur оn a?teptare pвnг cвnd este anunЮat cг operaЮia I/O s-a terminat. Ulterior cвnd operaЮia I/O se terminг, hardware-ul оntrerupe UCP ?i rutina de оntrerupere treze?te procesul, determinвnd trecerea lui оn starea "gata de execuЮie оn memorie".Presupunem cг sistemul executг mai multe procese care nu au loc simultan оn memoria principalг ?i swapper-ul evacueazг procesul pentru a face loc altui proces care este оn starea ?gate de execuЮie pe disc?. Cвnd este evacuat din memoria principalг procesul intrг оn starea ?gata de execuЮie pe disc?.Eventual, swapper-ul alege procesul care este cel mai potrivit sг se оncarce оn memoria principalг ?i procesul reintrг оn starea "gata de execuЮie оn memorie".