b.Shell-ul

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Cea mai simplг linie de comandг conюine un nume de program ?i cвюiva parametri cum ar fi:
^ who
^ grep -n include *.c
^ ls -1
--Shell-ul face un apel fork ?i creazг un proces fiu care executг programul pe care utilizatorul оl specificг оn linia de comandг. Procesul pгrinte, shell-ul care este folosit de utilizator, a?teaptг pвnг cвnd procesul fiu iese din comanda datг ?i atunci revine pentru a citi comanda urmгtoare. Pentru a rula un proces asincron (оn fundal), ca de exemplu:
^ nroff -mm big document [and] shell-ul seteazг o variabilг internг amper cвnd analizeazг caracterul [and]. Dacг gгse?te variabila setatг la sfвr?itul buclei, nu se executг wait dar imediat reоncepe ciclul ?i cite?te urmгtoarea linie de comandг.
Poza aratг cг procesul fiu are acces la copia liniei de comandг dupг fork. Pentru a putea redirecta ie?irea standard a fi?ierului, ca de exemplu
^nroff -mm bigdocument>output
--procesul fiu creazг fi?ierul de ie?ire specificat оn linia de comandг; dacг apelul creat nu se оncheie cu succes (de exemplu, la crearea fi?ierului оn director fгrг drept de acces ), procesul fiu ar trebui sг apeleze imediat exit. Dгcг apelul creat se оncheie cu succes, procesul fiu оnchide fi?ierul de ie?ire standard anterior ?i duplicг descriptorul de fi?ier al noului fi?ier de ie?ire. Descriptorul fi?ierului de ie?ire standard referг acum fi?ierul de ie?ire redirectat. Procesul fiu оnchide descriptorul de fi?ier obюinut prin apelul creat pentru a conserva descriptorii de fi?ier pentru programul executat. Shell-ul redirecteazг fi?ierele de intrare ?i eroare standard оntr-un mod similar.