b.Plasarea.in Mem.

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Nucleul conюine o tabelг a regiunilor ?i alocг cвte o intrare din tabelг pentru fiecare regiune activг оn sistem. In mod analog fiecare proces conюine o tabelг privatг de regiuni per proces (per process region table), numitг pe scurt pregion. Intrгrile acesteia pot exista оn tabela de procese, u area sau оntr-o zonг de memorie alocatг separat depinzвnd de implementare. Fiecare intrare a tabelei private de regiuni pointeazг cгtre o intrare a tabelei globale de regiuni ?i conюine adresa virtualг de start a regiunii оn proces. Intrarea tabelei private de regiuni mai conюine cвmpul permisiunilor ce indicг tipul de acces permis procesului: numai citire, citire-scriere sau citire-execuюie. Fiecare proces acceseazг regiunea printr-o intrare proprie оn tabela privatг de regiuni la fel cum acceseazг inodul printr-o intrare proprie оn tabela descriptorilor de fi?iere a utilizatorului ?i оn tabela de fi?iere din nucleu.Conceptul de regiune este independent de politicile de gestiune a memoriei implementate de sistemul de operare. Politica de gestiune a memoriei se referг la acюiunile nucleului ce asigurг оmpгrюirea corectг a memoriei principale de cгtre procese. De exemplu, douг politici de gestiune a memoriei sunt: swapping-ul ?i paginarea la cerere. Conceptul de regiune este deasemenea independent de implementarea gestiunii memoriei:dacг memoria este оmpгrюitг оn pagini sau segmente.Hardware-ul de gestiune a memoriei оmparte memoria fizicг оntr-un set de blocuri de dimensiuni egale numite pagini. Mгrimea fizicг a paginilor este cuprinsг оntre 512 octeюi ?i 4Ko ?i este definitг de hardware. Fiecare locaюie adresabilг din memorie este conюinutг оntr-o paginг ?i fiecare locaюie de memorie poate fi adresatг de perechea: