b.Planific proc

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Parametri de planificare
Fiecare intrare оn tabela proceselor (PT) conюine un cвmp de prioritate pentru planificare. Prioritatea unui proces оn modul utilizator este funcюie de folosirea UCP, оn care procesul obюine o prioritate scгzutг dacг a folosit recent UCP. Domeniul prioritгюilor procesului poate fi partiюionat оn douг clase: prioritгюi utilizator ?i prioritгюi nucleu. Fiecare clasг conюine cвteva valori de prioritгюi, ?i fiecare prioritate are o listг de procese asociatг logic cu ea.
Prioritгюile de nivel utilizator sunt dispuse sub o valoare de prag, iar prioritгюile de nivel nucleu peste valoarea de prag. Prioritгюile de nivel nucleu se subdivid la rвndul lor: procesele cu prioritate nucleu scгzutг se pot trezi la recepюionarea unui semnal, dar procesele cu prioritate nucleu ridicatг continuг sг rгmвnг оn starea de a?teptare (sleep).
Prioritгюile denumite "swapper" (оncгrcгtor), "a?teptare pentru operaюie I/O cu discul", "a?teptare pentru eliberarea unui buffer", ?i "a?teptare pentru eliberarea unui inode" sunt prioritгюi sistem de valoare оnaltг, neоntreruptibile.
Nucleul calculeazг prioritatea unui proces funcюie de stгrile specifice ale procesului.
El atribuie prioritatea unui proces care trebuie sг treacг оn starea de a?teptare prin corelarea unei valori de prioritate fixг cu motivul trecerii оn starea de a?teptare. Prioritatea nu depinde de caracteristicile runtime ale procesului, ci este o valoare constantг stabilitг hardware pentru fiecare apel de trecere оn starea de a?teptare, dependentг de motivul pentru care procesul trece оn aceastг stare.Nucleul ajusteazг prioritatea unui proces care revine din modul nucleu оn modul utilizator. Este posibil ca procesul sг fi intrat anterior оn starea sleep, schimbвndu-?i la una de nivel nucleu, iar la оntoarcerea оn modul utilizator ea trebuie sг fie scгzutг la o prioritate de mod utilizator.Rutina de tratare a ceasului ajusteazг prioritгюilor tuturor proceselor din mod utilizator la intervale de o secundг ?i determinг ca nucleul sг execute algoritmul de planificare pentru a preveni ca un proces sг acapareze folosirea UCP.