b.Lansarea altor.prog

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Figura de mai jos prezintг formatul logic al unui fi?ier executabil, a?a cum existг оn sistemul de fi?iere, оn mod tipic generat de asamblor sau оncгrcгtor. Acesta conюine 4 pгrюi:
1.Header-ul primar care precizeazг cвte secюiuni sunt оn fi?ier, adresa de start pentru execuюia procesului ?i "numгrul magic" care dг tipul fi?ierului executabil.
2.Header-ele de secюiune descriu fiecare secюiune din fi?ier, dвnd mгrimea secюiunii, adresele virtuale pe care ar trebui sг le ocupe secюiunea atunci cвnd ruleazг оn sistem ?i alte informaюii.
3.Secюiunile conюin atвt zonг de "date",cвt ?i zonг de "text", care sunt iniюial оncгrcate оn spaюiul de adrese al procesului.
4.Diferite secюiuni ar putea conюine tabele de simboluri ?i alte date utile оn depanare.
Formatele specifice au evoluat de-a lungul anilor dar toate fi?ierele executabile au conюinut un header primar cu un "numгr magic".
Numгrul magic este un оntreg scurt care identificг fi?ierul ca un modul оncгrcabil ?i dг nucleului posibilitatea sг distingг diferite caracteristici de rulare ale sale. De exemplu, folosirea unui numгr magic pe un PDP 11/70 informeazг nucleul cг procesul poate utiliza pвnг la 128 ko de memorie оn loc de 64 ko; numгrul magic joacг, de asemenea, un rol important оn sistemele de paginare.
Оn acest moment, nucleul a accesat inodul fi?ierului executabil ?i a verificat dacг-l poate executa. Nucleul este pe punctul de a elibera resursele de memorie care formeazг contextul procesului la nivel utilizator. Dar, deoarece parametrii pentru noul program sunt conюinuюi оn spaюiul de memorie care trebuie eliberat, nucleul copiazг parametrii din vechiul spaюiu de memorie care trebuie eliberat оntr-un buffer temporar, pвnг cвnd vor fi ata?ate regiunile noului spaюiu de memorie.