b.Exec intr-un sis cu paginare

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


De aici, nucleul nu poate folosi algoritmii obi?nuiюi pentru оntreruperile de paginг. Algoritmii sunt reentranюi оn cazurile obi?nuite deoarece fiecare proces are uarea proprie iar sistemul nu poate executa simultan mai multe apeluri sistem.
Pentru a оncгrca o paginг direct din fi?ierul excutabil, nucleul gгse?te toate numerele blocurilor disc ale fi?ierului executabil cвnd face exec ?i ata?eazг lista lor la inod-ul fi?ierului. Cвnd seteazг tabelele de paginг pentru un astfel de fi?ier executabil, nucleul marcheazг descriptorul de bloc disc cu numгrul blocului logic (pornind de la blocul 0 din fi?ier ) care conюine pagina; rutina de tratare a оntreruperii de validare folose?te aceastг informaюie mai tвrziu pentru a оncгrca pagina din fi?ier.
Figura de mai jos prezintг un aranjament tipic, оn care descriptorul de bloc disc indicг faptul cг pagina se gгse?te la offsetul 84 al blocurilor logice din fi?ier. Nucleul urmгre?te pointerul de la regiune cгtre inode ?i gгse?te numгrul blocului disc corespunzгtor (279).