b.Evacuarea proces

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Nu este necesar ca nucleul sг scrie оntreg spaюiul virtual de adrese al unui proces оn zona de evacuare. Оn schimb, el copiazг memoria fizicг asiguratг unui proces оn spaюiul alocat pe dispozitivul de swap, ignorвnd adresele virtuale neasigurate. Cвnd nucleul оncarcг оnapoi оn memorie procesul, el cunoa?te tabela adreselor virtuale a procesului, astfel оncвt reasigurг procesul la adresele virtuale corespunzгtoare. Teoretic, tot spaюiul de memorie ocupat de un proces, inclusiv uarea ?i stiva nucleului, poate fi ales sг fie evacuat, de?i nucleul poate sг blocheze temporar o zonг de memorie cвt timp o operaюie este оn desfг?urare. Totu?i, оn mod practic, implementгrile nucleului nu evacueazг uarea dacг aceasta conюine tabelele de translatare a adreselor pentru proces. Implementarea stabile?te de asemenea, dacг un proces se poate autoevalua sau dacг el trebuie sг cearг altui proces sг оl evacueze.
Dacг un proces necesitг mai multг memorie fizicг decвt оi este alocatг оn mod curent, ori ca rezultat al cre?terii stivei utilizatorului, ori ca rezultat al invocгrii apelului sistem brk, nucleul executг un swap extins al procesului. El rezervг spaюiu suficient оn zona de swap pentru a include spaюiul de memorie al procesului, inclusiv noul spaюiu necesitat.