b.Crearea.proc

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


-Nucleul ajusteazг acum contoarele de referinюг pentru fi?ierele cu care procesul fiu este automat asociat. Procesul fiu se aflг оn directorul curent al procesului pгrinte. Numгrul proceselor care au acces la director va fi incrementat cu 1 ?i, оn consecinюг, nucleul incrementeazг contorul de referinюг al inodului. Apoi, dacг procesul pгrinte sau unul din strгmo?i executase apelul sistem chroot pentru a schimba rгdгcina, procesul fiu mo?tene?te schimbarea rгdгcinii ?i incrementeazг contorul de referinюг al inodului respectiv.
-Apoi, nucleul cautг оn tabela cu descriptori fi?ier ai utilizatorului (UFDT) specificг procesului pгrinte, gгse?te intrгrile pentru fi?ierele deschise, cunoscute de cгtre proces ?i incrementeazг contoarele de referinюe al tabelei globale de fi?ire (FT) asociate fi?ierelor deschise. Procesul fiu nu numai cг mo?tene?te drepturile de acces la fi?ierele deschise, dar ?i оmparte accesul la fi?iere cu procesul pгrinte deoarece ambele procese manipuleazг acelea?i intrгri din tabela fi?ierelor.
-Nucleul este acum gata pentru a crea contextul nivelului utilizator al procesului fiu. Nucleul alocг memorie pentru u area, regiunile ?i tabelele de pagini (PT) auxiliare ale procesului fiu, duplicг fiecare regiune din procesul pгrinte folosind algoritmul dupreg ?i ata?eazг fiecare regiune la procesul fiu folosind algoritmul attachreg.
-Pвnг оn prezent, nucleul a creat porюiunea staticг a contextului procesului fiu; acum acesta creazг porюiunea dinamicг a acestuia. Nucleul copiazг nivelul 1 al contextului pгrintelui, conюinвnd contextul regi?trilor salvaюi ?i structura stivei nucleului ale apelului sistem fork.
-Nucleul creazг apoi un context pe nivel dummy (2) pentru procesul fiu, conюinвnd contextul regi?trilor salvaюi pentru nivelul context (1). Acesta seteazг contorul de program (PC) ?i alюi regi?tri оn contextul regi?trilor salvaюi astfel оncвt sг poatг reface contextul fiului, de?i acesta nu a fost executat оnainte ?i de aceea procesul fiu se poate recunoa?te singur ca fiind un proces fiu cгnd acesta ruleazг.