b.Contextul.proces

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Partea staticг conюine urmгtoarele componente.
^Intrarea procesului оn tabela de procese define?te starea procesului ?i conюine informaюii de control care sunt permanent accesibile nucleului. ^Zona u area a procesorului conюine informaюii de control care trebuie sг fie accesate numai оn contextul procesului.
^Intrгrile tabelei private de regiuni, tabelele de regiuni ?i tabelele de pagini, definesc maparea adreselor virtuale оn adrese fizice ?i deci definesc regiunile de text, date ?i stivг precum ?i alte regiuni ale procesului. Dacг unele procese partajeazг regiuni comune, regiunile sunt considerate pгrюi ale contextului fiecгrui proces, pentru cг fiecare proces manipuleazг regiunile independent.
Partea dinamicг conюine urmгtoarele componente:
^Stiva nucleului conюine cadrele de stivг ale procedurilor nucleului cвnd un proces se executг оn modul kernel. De?i procesele executг un cod nucleu identic, ele au copii proprii ale stivei nucleului ce specificг apelurile proprii ale funcюiilor nucleului. De exemplu, un proces poate invocг apelul sistem creat ?i apoi trece оn a?teptare pвnг cвnd nucleul оi asigneazг un nou inod, iar alt proces poate invoca apelul sistem read ?i trece оn a?teptare pвnг cвnd se va face transferul de date de pe disc оn memorie. Ambele procese executг funcюii nucleu, dar ele au stive separate ce conюin propriile secvenюe de apeluri de funcюii.
^Un set de cadre, vizualizate ca o stivг LIFO (last-in-first-out). Fiecare cadru al contextului de nivel sistem conюine informaюiile necesare pentru refacerea cadrului precedent, оncluzвnd contextul registru al nivelului precedent.