b.Comunic in retea

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


La configurarea sistemului se precizează combinaţiile de protocoale acceptate şi driverele, metodă ce nu este la fel de flexibilă ca şi includerea în stream-uri a modulelor. Procesele comunică după modelul client-server un proces server ascultă la un socket, unul din capetele unei linii bidirecţionale de comunicaţii, iar procesul client transmite serverului prin celălalt socket, adică celălalt capăt al liniei, care poate fi pe o altă maşină. Nucleul păsrează conexiunea internă şi direcţionează datele de la client către server.
Socket-urile care au aceleaşi proprietăţi de comunicaţie, cum ar fi convenţiile de nume şi formatele de adresă, sunt grupate în domenii (domains). Sistemul BSD 4.2 suportă domeniul sisteme UNIX de comunicare între procesele de pe aceeaşi maşină, şi domeniul Internet de comunicare între procese prin reţea utilizând protocoalele de comunicaţie DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). Fiecare socket are un tip, şi anume circuit virtual (virtual circuit, sau stream socket, în terminologia Berkeley) sau datagramă (datagram). Un circuit virtual permite, la recepţie, o furnizare secvenţială (în ordinea emiterii) şi sigură (fără pierderi) a datelor transmise. Datagramele nu garantează, la recepţie, păstrarea ordinii de la emisie a datelor, integritatea acestora, sau neduplicarea lor, în schimb sunt mai puţin costisitoare decât circuitele virtuale, pentru că nu necesită operaţiuni de iniţializare deosebite prin urmare ele sunt utile pentru anumite tipuri de comunicaţii. Sistemul conţine un protocol implicit pentru fiecare combinaţie acceptată de tip de domain-socket. De exemplu, protocolul TCP (Transport Connect Protocol) furnizează serviciul de circuit virtual, iar protocolul UDP (User Datagram Protocol) serviciul de datagrame, în domeniul Internet.