b.alg.mknode.txt

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Algoritmul mknod este prezentat оn figura 5.13. Nucleul cautг оn sistemul de fi?iere fi?ierul cu numele ce urmeazг sг fie creat. Dacг fi?ierul nu existг оncг, nucleul alocг un nou inod pe disc ?i scrie nume noului fi?ier ?i numгrul inodului alocat оn directorul tatг. IniЮializeazг cвmpul din inod care specificг tipul fi?ierului (pipe, director sau fi?ier special). Dacг fi?ierul este de tip dispozitiv special caracter sau bloc, atunci se scriu оn inod numerele major ?i minor de dispozitiv. Algoritmul prezentat mai trebuie completat оn cazul creгrii directoarelor, deoarece nu sunt create ?i iniЮializate intrгrile director pentru "." si ".."