b.Alg.chr...,stat.

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Schimbarea proprietarului si a permisiunilor
Apelurile sistem corespunzгtoare sunt:
^ chown (nume_cale, proprietar, grup);
^ chmod (nume_cale, mod);
^Ele pot fi apelate doar de proprietar sau superutilizator.^Apelul chown stabile?te noul proprietar ?i grup cu drepturi de acces asupra fi?ierului nume_cale, ?i оnscrie noii indicatori. Pentru evitarea tranzitivitгЮii, pe durata apelului se pun pe zero biЮii set uid ?i set gid. Dupг ce se efectueazг modificгrile, vechiul proprietar pierde dreptul de proprietate asupra fi?ierului.
^Оn mod asemгnгtor fucЮioneazг ?i funcЮia chmod, ea fiind folositг pentru a modifica permisiunile de acces la fi?ier.
^Apelurile stat ?i fstat permit proceselor sг obЮinг unele informaЮii de stare referitoare la un anumit fi?ier cum ar fi: tipul fi?ierului, permisiunile de acces, dimensiunea fi?ierului, numгrul de legгturi, numгrul inodului, timpii ultimelor accese. Pentru stat se utilizeazг informaЮiile din inodul de pe disc, iar pentru fstat cele din inodul din memoria internг.
Sintaxa apelurilor:
^ stat (nume_cale, buffer_stare);
^ fstat (fd, buffer_stare);
unde nume_cale este numele fi?ierului, fd este descriptorul de fi?ier оntors de un open anterior, iar buffer_stare este adresa unei structuri de date din procesul utilizatorului care va conЮine informaЮiile dupг apelul funcЮiei.