a.Zona uArea

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Fiecare proces are o zonг u area proprie, totu?i nucleul o acceseazг ca ?i cum numai o singurг zonг u area ar fi оn sistem, aceea a procesului care ruleazг. Nucleul schimbг harta de translatare a adreselor virtuale оn funcюie de procesul care se executг pentru a accesa zona u area corespunzгtoare. Cвnd compileazг sistemul de operare, оncгrcгtorul atribuie variabilei u, numele zonei u area, o adresг virtualг. Kernel-ul poate schimba dinamic adresa mapatг a zonei u area cu altг adresг fizicг.
Procesul poate accesa zona sa u area sa cвnd se executг оn modul nucleu darnu atunci cвnd se executг оn modul utilizator. Cвnd nucleul planificг un proces pentru execuюie, el gгse?te zona u area corespunzгtoare оn memorie ?i o face accesibila prin intermediul adresei virtuale.(!!este tabel !!)
OBSERVATII :
1. Procesul poate accesa zona sa u area sa cвnd se executг оn modul nucleu dar nu atunci
cвnd se executг оn modul utilizator.
2. Pentru cг nucleul poate accesa doar o zonг u area la un moment dat de timp prin adresa sa
virtualг, u area define?te parюial contextul procesului ce ruleazг оn sistem.
3. Cвnd nucleul planificг un proces pentru execuюie, el gгse?te zona u area corespunzгtoare
оn memorie ?i o face accesibilг prin intermediul adresei sale virtuale.