a.Trimiterea de.semnal de catre.procs

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Procesele trimit semnale folosind apelului sistem kill. Sintaxa este:
kill (pid, signum)
unde pid identificг setul de procese care primesc semnalul ?i signum este numгrul semnalului trimis.
Оn lista care urmeazг se aratг corespondenюa dintre valorile pid-urilor ?i setul de procese.
-Dacг pid-ul este un оntreg pozitiv, nucleul trimite un semnal proesului care are identificatorul de proces pid.
-Dacг pid-ul este 0, nucleul trimite semnal tuturor proceselor din grupul procesului care a trimis semnalul.
-Dacг pid-ul este -1, nucleul trimite semnal tuturor proceselor al cгror UID (U-utilizator, ID-identificator) real este egal cu UID-ul efectiv al procesului care a trimis semnalul. Da procesul care trimite semnalul are UID-ul efectiv al superutilizatorului, nucleul trimite semnalul tuturor proceselor cu excepюia proceselor 0 ?i 1.
-Dacг pid-ul este un оntreg negativ diferit de -1, nucleul trimite semnalul tuturor proceselor din grupul de procese avвnd valoarea absolutг a pid-lui.
Оn toate cazurile, dacг procesul care trimite semnalul nu are UID efectiv al superutilizatorului, sau UID-ul sгu efeciv sau real este diferit de UID-ul procesului destinatar, kill e?ueazг.