a.Structuri de date p-ru demand paging

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Pentru execuюie nu trebuie ca оntregul proces sг fie rezident оn memorie, ci nucleul оncarcг pagini la cerere cвnd procesul referг paginile respective. Avantajul politicii de paginare la cerere este acela cг permite o mai mare flexibilitate оn maparea spaюiului de adrese virtuale al procesului оn memoria fizicг a ma?inii, de obicei permiювnd ca mгrimea procesului sг fie mai mare decвt memoria fizicг disponibilг; de asemenea, permite accesarea simultanг a mai multor procese оn memoria principalг. Avantajul swapping-ului este acela cг este mai u?or de implementat.
Sistemele cu paginare la cerere eliminг limitarea mгrimii proceselor impuse de mгrimea memoriei fizice disponibile din sistem.
Procesele au tendinюa sг execute instrucюiuni оn pгrюi mici ale spaюiului destinat textului, astfel оncвt programul blocheazг si apeleazг substantive оn mod frecvent. Acest principiu este cunoscut sub denumirea de principiul "localitгюii". Denning a formalizat noюiunea de set de lucru al unui proces, care reprezintг setul de pagini pe care procesul le-a referit оn ultimele sale referiri de memorie numгrul n este denumit fereastra setului de lucru. Cвnd un proces adreseazг o paginг care nu este оn setul de lucru apare o оntrerupere de paginг; pentru tratarea оntreruperii, nucleul actualizeazг setul de lucru, оncгrcвnd оn acesta alte pagini de pe un dispozitiv secundar dacг este necesar. Se merge pe principiul cг paginile cele mai vechi se eliminг ?i se aduc pagini noi. Principiul LRU (Last Recently Used) se transformг оn NRU (Not Recently Used).
Cвnd un proces acceseazг o paginг care nu este оn setul de lucru, apare o оntrerupere de paginг (validity page fault). Nucleul suspendг execuюia procesului pвnг cвnd cite?te pagina оn memorie ?i o face accesibilг pentru proces. Cвnd pagina este оncгrcatг оn memorie, procesul restarteazг instrucюiunea pe care o executг atunci cвnd a apгrut оntreruperea de paginг. Astfel, implementarea unui subsistem de paginare are douг pгrюi: evacuarea paginilor folosite mai puюin pe un dispozitiv de swap (оntr-o zonг de swap) ?i tratarea оntreruperilor de paginг.