a.Stari.si.tranzit

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


timpul de viaюг al unui proces poate fi conceptual divizat оntr-un set de stгri ce descriu procesul. Urmгtoarea listг conюine setul complet de stгri ale procesului:
1.Procesul este оn execuюie оn modul utilizator.
2.Procesul este оn execuюie оn modul nucleu.
3.Procesul nu este оn execuюie dar este gata pentru execuюie оndatг ce nucleul оl programeazг.
4.Procesul este оn a?teptare ?i se gгse?te оn memoria principalг.
5.Procesul este gata de execuюie, dar оncгrcгtorul(swapper=procesul 0) trebuie sг оncarce procesul оn memoria principalг оnainte ca nucleul sг-l poatг programa pentru execuюie.
6.Procesul este оn a?teptare ?i оncгrcгtorul a transferat procesul la un dispozitiv de memorare secundar fгcвnd loc pentru alte procese оn memoria principalг.
7.Procesul se оntoarce din modul nucleu оn modul utilizator, dar nucleul оl оntrerupe ?i face o comutare de context pentru a planifica alt proces. Diferenюa оntre aceastг stare ?i starea 3 ("gata de execuюie") va fi descrisг оn curвnd.
8. Procesul este de curвnd creat ?i se aflг оntr-o stare de tranziюie; procesul existг dar nu este gata de execuюie ?i nici оn a?teptare. Aceasta este o stare de оnceput pentru toate procesele, cu excepюia procesului 0.
9.Procesul a executat apelul sistem exit ?i este оn starea zombie. Procesul nu va mai exista mult, dar el lasг o оnregistrare ce conюine codul de ie?ire ?i cвteva statistici de timp pentru a fi colectate de procesul pгrinte. Starea zombie reprezintг o stare finalг a procesului.
--Evenimentele descrise sunt artificiale întrucât proceselor nu li se întâmplă întotdeauna aşa, dar ele ilustrează diferitele tranziţii de stare. Procesul intră în starea "creat" când procesul părinte execută apelul sistem fork şi trece eventual într-o stare în care este gata de execuţie (3 sau 5). Pentru simplificare, presupunem că procesul intră în starea "gata de executie în memorie". Planificatorul de procese va alege eventual procesul pentru execuţie şi va intra în starea "execuţie în mod nucleu", când partea sa a apelului sistem fork este încheiată.