a.Salvarea contextului

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Nucleul salveazг contextul unui proces ori de cвte ori el introduce оn stivг un nou cadru context de nivel sistem. Оn particular, aceasta se оntвmplг cвnd sistemul recepюioneazг o оntrerupere, cвnd executг un apel sistem, sau cвnd nucleul face o schimbare de context.
Sistemul rгspunde de tratarea оntreruperilor, indiferent dacг ele sunt оntreruperi hardware (cum ar fi de la ceas sau de la dispozitivele periferice), оntreruperi programabile (execuюia instrucюiunilor proiectate pentru a genera , sau excepюii (cum ar fi erori de paginг).Dacг UCP lucreazг la un nivel de execuюie procesor mai scгzut decвt nivelul оntreruperii, el acceptг оntreruperea оnaintea decodificгrii instrucюiunii urmгtoare ?i ridicг nivelul de execuюie al procesorului, astfel оncвt nici o altг оntrerupere a acelui nivel nu se poate produce cвt timp trateazг оntreruperea curentг pгstrвnd integritatea structurilor de date ale nucleului. Nucleul trateazг оntreruperea cu urmгtoarea secvenюг de operaюii: 1. Salveazг contextul registru curent al procesului оn execuюie ?i creeazг un nou cadru context.
2. Determinг "sursa" sau cauza оntreruperii, identificг tipul оntreruperii (de ceas sau de disc) ?i numгrul unitгюii care a produs оntreruperea, dacг este cazul(cum ar fi driverul de disc). Cвnd sistemul recepюioneazг o оntrerupere, aceasta prime?te un numгr de la ma?inг pe care оl folose?te ca deplasament оntr-o tabelг, numitг de obicei vector de оntrerupere. De obicei conюine adresa rutinei de tratare a оntreruperii corespunzгtoare sursei de оntrerupere ?i calea de gгsire a parametrilor pentru rutinг. 3. Nucleul invocг rutina de tratare a оntreruperii. Stiva nucleu pentru noul cadru context este din punct de vedere logic distinctг de stiva nucleu pentru cadrul context anterior.
4. Dupг terminarea execuюiei rutinei de tratare a оntreruperii se reia execuюia proceslui curent.
Nucleul executг o secvenюг de instrucюiuni specifice ma?inii ?i reface context registrul ?i stiva nucleu a cadrului context anterior a?a cum erau оn momentul apariюiei оntreruperii ?i apoi reia execuюia cadrului restaurat.