a.reincarcarea proceselor

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Procesul 0, swapper-ul, este singurul proces care оncarcг procese оn memorie din zonele de swap. La sfвr?itul iniюializarii sistemului, swapper-ul intrг оntr-o buclг infinitг, оn care singura sa sarcinг este sг facг оncгrcarea/evacuarea proceselor. El оncearcг sг оncarce procese din zona de swap ?i evacueazг procese dacг este nevoie de spaюiu оn memoria principalг. Dacг nu are nici o sarcinг de rezolvat, swapper-ul se pune оn a?teptare(de exemplu, dacг nu existг procese care pot fi alese pentru a fi оncгrcate) sau dacг este incapabil sг facг altceva (nu existг procese care pot fi alese pentru a fi evacuate); nucleul оl treze?te periodic, a?a cum vom vedea оn continuare.Nucleul planificг execuюia; swapper-ul se executг numai оn modul kernel. Swapper-ul nu face apeluri de funcюii sistem dar utilizeazг funcюii interne nucleului pentru a executa transferul.Handler-ul (rutina de tratare) de ceas mгsoarг timpul cвt fiecare proces a stat оn memoria internг sau a fost evacuat. Cвnd swapper-ul este trezit pentru a оncгrca procese, el verificг toate procesele care sunt оn starea "ready-to-run" evacuate ?i selecteazг pe acela care a stat cel mai mult timp evacuat.
Dacг este destulг memorie liberг disponibilг, swapper-ul оncarcг procesul оn memorie, executвnd operaюiile inverse evacuгrii: alocг memorie fizicг, cite?te procesul din zona de swap ?i elibereazг spaюiul de swap.
Dacг swapper-ul a terminat cu succes оncгrcarea unui proces, el cautг un alt proces оn starea "ready to run" pentru a-l оncгrca оn memorie si repetг procedura descrisг mai оnainte. Poate apгrea, оn final, una din urmгtoarele situaюii:
-nu existг procese оn starea "ready to run" pe dispozitivul de swap: swapper-ul trece оn starea de a?teptare pвnг cвnd оl treze?te un proces din zona de swap sau pвnг cвnd nucleul evacueazг un proces care este оn starea "ready to run".
-swapper-ul gгse?te un proces potrivit pentru a fi оncгrcat, dar sistemul nu contine memorie suficientг: swapper-ul оncearcг sг evacueze un alt proces, ?i, dacг reu?e?te, restarteazг algoritmul de оncгrcare, cгutвnd un proces pentru a-l оncгrca оn memorie.