a.Plasarea.in.mem a Nucleului

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Nucleul se executг оn contextul unui proces, оnsa translatarea memoriei virtuale asociatг nucleului este independentг de toate procesele. Codul ?i datele pentru nucleu rezidг permanent оn sistem, ?i toate procesele оl partajeazг. Cвnd sistemul este pus la lucru (la оncгrcare), el оncarcг codul nucleului оn memorie ?i seteazг tabelele necesare ?i regi?trii pentru maparea adreselor lui virtuale оn adrese fizice de memorie.
Tabelele de pagini ale nucleului sunt analoage cu tabelele de pagini asociate fiecгrui proces, iar mecanismele folosite la maparea adreselor virtuale ale nucleului sunt similare cu cele folosite pentru adresele utilizator.
Spaюiul virtual de adrese al procesului este оmpгrюit оn cвteva clase, cum ar fi sistem ?i utilizator, iar fiecare clasг are o tabelг proprie de pagini. Cвnd execuюia este оn modul nucleu, sistemul permite accesul la adresele nucleului, dar оnterzice un astfel de acces cвnd execuюia este оn modul utilizator.