a.Plasarea.in Mem.a.proces

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Memoria fizicг a ma?inii este adresabilг оncepвnd de la octetul cu deplasamentul 0 ?i mergвnd pвnг la un deplasament egal cu cantitatea de memorie a ma?inii.
Procesele оn sistemul UNIX sunt formate din trei secюiuni logice: text, date ?i stivг.
Secюiunea de text conюine un set de instrucюiuni executate de ma?inг; adresele din secюiunea de text includ :
- adresele codului оn cazul instrucюiunilor de ramificare (sau apel de subrutine),
- adresele de date (pentru accesul la variabilele de date globale) sau
- adresele de stivг (pentru accesul la structurile de date locale ale subrutinelor)
Compilatorul genereazг adrese pentru un spaюiu virtual de adrese cu un domeniu de adrese, iar unitatea de gestiune a memoriei ma?inii translateazг adresele virtuale generate de compilator оn adrese de locaюii оn memoria fizicг.
Toate procesele se vor executa folosind acelea?i adrese virtuale, dar vor referi diferite adrese fizice. Subsistemele nucleului ?i hardware-ul ce coopereazг la translatarea adresei virtuale оn adresг fizicг formeazг sistemul de gestiune a memoriei.
--Nucleul оmparte spaюiul virtual de adrese al procesului оn regiuni logice.
O regiune este o zonг contiguг a spaюiului virtual de adrese al procesului care poate fi tratatг ca un obiect distinct ?i poate fi partajatг sau protejatг. Astfel textul, datele ?i stiva, de obicei formeazг regiuni separate ale procesului. Mai multe procese pot folosi оn comun aceea?i regiune.