a.Planificarea proces

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Anumite procese utilizator au nevoie sг cunoascг valoarea timpului. De exemplu, comanda time afi?eazг timpul necesar unei alte comenzi pentru execuюie, iar comanda date afi?eazг data ?i timpul curent. Diverse apeluri sistem legate de timp permit proceselor sг seteze sau restaureze valorile de timp ale nucleului sau sг stabileascг cantitatea de folosire a UCP de cгtre proces.Planificatorul din sistemul UNIX aparюine clasei generale de planificatoare din sistemele de operare cunoscute sub numele listг circularг a proceselor cu mai multe nivele de reacюie inversг, ceea ce оnseamnг cг nucleul alocг UCP unui proces pentru o coantг de timp, оntrerupe procesul ce depг?e?te cuanta sa de timp ?i оl depune оntr-una din listele de prioritгюi.Atunci cвnd nucleul executг o comutare de context ?i restaureazг contextul unui proces, procesul continuг execuюia din punctul оn care a fost suspendat.
La оncheierea comutгrii contextului, nucleul executг algoritmul de planificare a unui proces, selectвnd procesul cu cea mai mare prioritate din cele care se aflг оn stгrile "gata de execuюie ?i оncгrcat оn memorie" ?i "оntrerupt". Dacг mai multe procese au fixatг cea mai mare prioritate, nucleul alege acel proces care a fost pentru cea mai lungг perioadг de timp оn starea "gata de execuюie", conform politocii de planificare a listei circulare. Dacг nu existг nici un proces gata de execuюie, procesorul trece оn starea idle (inactivг) pвnг la urmгtoarea оntrerupere de ceas; dupг tratarea оntreruperii, nucleul оncearcг din nou sг planifice un proces.
--^algoritm planificare_proces
^intrare: niciuna
^ie?ire: niciuna
{
^while (nu este ales proces la execuюie)
{
^for (fiecare proces din coada de rulare)
^alege procesul cu prioritatea cea mai mare care esteоncгrcat оn memorie;
^if (nici un proces eligibil de executat)
pune ma?ina оn starea idle (no operating);
/* оntreruperile o pot scoate din starea idle "*/
}
^scoate procesul ales din coada de rulare;
^schimbг contextul оn cel al procesului care a fost ales, preia execuюia acestuia;
}