a.Montarea.sis.de.fis

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Dupг cum se cunoa?te, un disc fizic poate conЮine mai multe partiЮii logice, realizate de cгtre driverul de disc. Fiecare partiЮie are un nume de fi?ier dispozitiv. Un proces poate accesa datele unei partiЮii deschizвnd fi?ierului asociat acesteia, fi?ier tratat ca o succesiune de blocuri disc оn care se poate scrie sau citi (pentru detalii vezi capitolul 10). O astfel de partiЮie disc poate conЮine un sistem logic de fi?iere ce constг din: un bloc de boot, superblocul, lista de inoduri, blocuri de date. Prezentarea acestor structuri s-a fгcut оn capitolul 2. Un sistem de fi?iere (FS) poate fi conectat logic (montat) оntr-unul din nodurile arborelui unui alt sistem de fi?iere prin intermediul apelului sistem mount. Demontarea se face folosind apelul sistem umount.
Sintaxa apelului sistem mount este:
^ mount (cale_ specialг, cale_director, opЮiuni);
unde cale_specialг este numele fi?ierului dispozitiv special corespunzгtor partiЮiei disc ce conЮine sistemul de fi?iere ce va fi montat, cale?_director este directorul din ierarhia existentг оn care se va efectua montarea numit ?i punct de montare (mount point), iar opЮiuni indicг dacг sistemul de fi?iere ar trebui montat ?read-only? (sistemul de fi?iere va putea fi accesat doar pentru citire, iar apeluri sistem cum ar fi write ?i creat care modificг sistemul de fi?iere vor e?ua). Dacг un proces executг apelul sistem mount "/dev/dsk1","/usr",0), nucleul ata?eazг sistemul de fi?iere conЮinut оn partiЮia disc numitг "/dev/dsk1" оn directorul "/usr" din arborele existent al unui sistem de fi?iere. Fi?ierul "/dev/dsk1" este un fi?ier special bloc, adicг el este numele unui dispozitiv bloc, uzual o partiЮie disc. Nucleul considerг cг partiЮia disc indicatг conЮine un sistem de fi?iere. Dupг conectare, rгdгcina sistemului de fi?iere montat este accesatг prin numele ?/usr?, iar procesele pot accesa fi?ierele partiЮiei оn mod normal.Nucleul dispune de o tabelг de montare (Mount Table - MT) cu intrгri pentru fiecare sistem de fi?iere montat.