a.Incarcarea sist.si procesul.init

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Pentru a iniюializa un sistem dintr-o stare inactivг, un administrator trece printr-o secvenюг "bootstrap": administratorul boot-eazг sistemul. Procedura pentru boot variazг оn funcюie de tipul ma?inii, dar scopul este comun la toate: de a face o copie a sistemului de operare оn memorie ?i de a оncepe execuюia lui. Aceasta este fгcutг оntr-o serie de stadii; de aici ?i numele de "bootstrap". Administratorul trebuie sг seteze switch-urile la consola calculatorului pentru a specifica adresa specialг hard a codului programului bootstrap sau doar sг apese un singur buton destinat sг facг ma?ina sг оncarce programul bootstrap din microcodul sгu. Acest program poate sг conюinг doar cвteva instrucюiuni care coordoneazг ma?ina sг execute alt program. Pe sistemele UNIX, procedurile bootstrap citesc eventual blocul boot (blocul 0) al discului ?i оl оncarcг оn memorie. Programul conюinut оn blocul boot оncarcг nucleul din fi?ierul sistem (din fi?ierul "/unix" de exemplu, sau alt nume specificat de administrator). Dupг ce nucleul este оncгrcat оn memorie, programul boot transferг controlul la adresa de start a nucleului care porne?te rularea (algoritmul start).Nucleul о?i iniюializeazг structurile sale de date interne. De exemplu, construie?te liste link-editate de buffer-e ?i inoduri libere, construie?te cozile de hash pentru buffere ?i inoduri, iniюializeazг structurile de regiune, intrгrile оn tabela de pagini ?i a?a mai departe. Dupг terminarea fazei de iniюializare, monteazг sistemul de fi?iere rгdгcinг ("/") ?i pregгte?te mediul pentru procesul 0, creazг u area, iniюializeazг slotul 0 оn tabela proceselor ?i creazг rгdгcina directorului curent al procesului 0, printre altele.
Cвnd mediul procesului 0 este setat, sistemul este оn rulare ca proces 0. Procesul 0 apeleazг fork direct din nucleu pentru cг el este executat оn modul nucleu. Noul proces, procesul 1, care ruleazг оn modul nucleu, о?i creazг contextul la nivel de utilizator prin alocarea unei regiuni de date ?i ata?area ei la propriul spaюiu de adrese.