a.Exec оntr-un sis cu paginare

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Cвnd un proces apeleazг funcюia sistem exec, nucleul cite?te fi?ierul executabil оn memorie din sistemul de fi?iere. Оntr-un sistem cu paginare la cerere, fi?ierul executabil poate fi totu?i prea mare ca sг оncapг оn memoria principalг. De aceea, nucleul nu preasigneazг memorie fi?ierului executabil, dar оl оntrerupe,asignвndu-i cвtг memorie are nevoie.Acesta asigneazг mai оntвi tabele de paginг ?i descriptori de bloc disc pentru fi?ierul executabil, marcвnd intrгrile оn tabela de paginг "demand fill" (pentru date non-BSS) sau "demand zero" (pentru date BSS ). Urmвnd o variantг a algoritmului read pentru citirea fi?ierului оn memorie, procesul creazг o оntrerupere de validare la citirea fiecгrei pagini.
Rutina de tratare a оntreruperii reюine dacг pagina este "demand fill", оnsemnвnd cг imediat va fi rescris conюinutul sгu cu conюinutul fi?ierului executabil, astfel оncвt nu este necesarг ?tergerea sa, sau dacг este "demand zero", situaюie оn care conюinutul sгu va fi ?ters.
Aceastг schemг prezintг ?i unele dificultгюi. Оn primul rвnd, un proces produce o оntrerupere de paginг cвnd cite?te fiecare paginг a fi?ierului executabil, chiar dacг nu va trebui sг acceseze niciodatг pagina respectivг. Оn al doilea rвnd, swapper-ul trebuie sг evacueze pagini din memorie оnainte de terminarea apelului sistem exec, rezultвnd оn plus douг operaюii de swap per paginг dacг procesul necesitг rapid pagina respectivг. Pentru a face exec mai eficient, nucleul poate solicita pagini direct din fi?ierul executabil. Totu?i, folosirea algoritmilor standard pentru accesarea unui fi?ier ar face prea costisitoare paginarea la cerere prin blocurile de indirectare din cauza acceselor multiple la bufferele cache necesare pentru citirea unui bloc. Nucleul seteazг diferiюii parametri de I/O in uarea pe timpul apelului sistem read. Dacг un proces provoacг o оntrerupere de paginг pe timpul unui apel sistem read, cвnd оncearcг sг copieze datele оn spaюiul user, acesta dore?te sг rescrie aceste cвmpuri оn uarea pentru a citi pagina din sistemul de fi?iere.