a.Crear fis speci,alg mknode

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Apelul sistem mknod creazг fi?iere speciale оn sistem cum ar fi directoarele, fi?ierele dispozitiv ?i pipe-urile numite. El este similar lui creat din punctul de vedere al alocгrii de cгtre nucleu a unui inod pentru un fi?ier. Sintaxa apelului sistem mknod este:
mknod (nume_cale, tip ?i permisiuni, dev)
unde nume_cale este numele nodului care va fi creat, tip ?i permisiuni dau tipul nodului (de exemplu, director) ?i permisiunile de acces pentru noul fi?ier ce va fi creat, iar dev specificг numerele major ?i minor ale dispozitivului - pentru fi?ierele speciale bloc ?i caracter.
^algoritm make new node
^intrгri:^ numele fi?ierului
^ tipul fi?ierului
^ permisiunile de acces
numгr major ?i minor al dispozitivului (pentru fi?ierele speciale bloc ?i caracter)
^ie?ire: niciuna
{
^if (noul nod nu este pipe numit ?i utilizatorul nu este super user )
^return(eroare);
^determinг inodul tatгlui noului nod (algoritmul namei);
^if (noul nod deja existг)
{
elibereazг inodul tatгlui (algoritmul iput);
^return (eroare);
}
^alocг un nod liber din sistemul de fi?iere pentru noul nod (algoritmul ialloc);
^creazг o nouг intrare оn directorul tatг ?i o completeazг cu numele nodului ?i numгrul de inod anterior asignat;
^elibereazг inodul directorului tatг (algoritmul iput);
^if (noul nod este fi?ier special bloc sau caracter)
^scrie numгrul major ?i minor al dispozitivului оn structura inodului;
^elibereazг inodul noului nod (algoritmul iput);
}