a.Contextul.proces

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Contextul procesului reprezintг conюinutul spaюiului sгu de adrese (al utilizatorului), conюinutul regi?trilor hardware ?i structurile de date ale nucleului care au legгturг cu procesul. Formal, contextul procesului este format din contextul de nivel utilizator (user-level context), contextul registru (register context), ?i contextul de nivel sistem (system-level context). Contextul de nivel utilizator cuprinde zonele de text, date, stivг utilizator ?i memorie partajatг care ocupг spaюiul virtual de adrese al procesului.
Contextul registru cuprinde urmгtoarele componente.
^Numгrгtorul de program specificг adresa instrucюiunii urmгtoare pe care o va executa
UCP; aceasta este o adresг virtualг оn nucleu sau оn spaюiul de memorie al utilizatorului.
^Registrul de stare al procesorului (PS) specificг starea hardware a ma?inii pe care
ruleazг procesul.
^Pointerul stivei conюine adresa curentг a urmгtoarei intrгri оn stiva nucleu sau оn stiva utilizator, determinatг de modul de execuюie.
^Regi?trii generali conюin date generate de proces оn timpul execuюiei. Pentru a simplifica
discuюia, sг diferenюiem doi regi?tri generali, registrul 0 ?i 1, folosiюi pentru transmiterea
informaюiilor оntre proces ?i nucleu. Contextul de nivel sistem al procesului are o "parte staticг" ?i o "parte dinamicг".
Procesul are o parte staticг a contextului de nivel sistem pe toatг durata existenюei sale, dar poate avea un numгr variabil de pгrюi dinamice. Partea dinamicг a contextului de nivel sistem trebuie sг fie vгzutг ca o stivг de cadre context pe care nucleul le introduce ?i le extrage la apariюia diferitelor evenimente.