a.Comunicarea intre procese prin mesaje

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Mecanismele de comunicare оntre procese permit acestora sг schimbe date оntre ele ?i sг-?i sincronizeze execuюia.
Pachetul System V IPC din UNIX se compune din trei mecanisme. Mesajele permit proceselor sг trimitг fluxuri de date formatate cгtre alte procese, memoria comunг permite proceselor sг foloseascг оn comun pгrюi din spaюiul lor virtual de adrese, iar semafoarele permit proceselor sг-?i sincronizeze execuюia.
Implementate оn mod unitar, aceste mecanisme au o serie de proprietгюi comune.
-Fiecare mecanism conюine o tabelг ale cгrei intrгri descriu toate instanюele acelui mecanism.
-Fiecare intrare din tabelг conюine o cheie numericг (key), care reprezintг numele sгu desemnat de utilizator.
-Fiecare mecanism dispune de un apel sistem de tip "get" destinat creгrii unei noi intrгri, sau obюinerii uneia deja existente, parametrii acestor apeluri incluzвnd o cheie ?i un indicator.
-Оn cadrul fiecгrui mecanism IPC (de comunicare оntre procese), pentru determinarea indexului din tabela structurilor de date, nucleul utilizeazг urmгtoarea formulг bazatг pe valoarea descriptorului index = descriptor modulo (numгrul de intrгri din tabelг)
-Fiecare intrare IPC dispune de o structurг de date pentru stocarea permisiunilor, aceasta incluzвnd indicatorul de utilizator ?i indicatorul de grup ale procesului care a creat intrarea, un indicator de utilizator ?i unul de grup fixaюi printr-un apel sistem de tip "control" ?i un set de permisiuni de citire-scriere-execuюie (read-write-execute) separat pentru utilizator, grup ?i ceilalюi (user, group, others), similare permisiunilor de acces la fi?iere.
-Fiecare intrare conюine ?i alte informaюii de stare, cum ar fi PID-ul ultimului proces care a actualizat intrarea (a trimis ori a primit un mesaj, a ata?at o zonг comunг de memorie), precum ?i momentul ultimului acces sau al ultimei actualizгri a intrгrii.
-Fiecare mecanism dispune de un apel sistem de tip "control" prin care se primesc informaюii despre starea unei intrгri, se seteazг starea unei intrгri, sau se elibereazг o intrare.