a.Comunicarea in retea prin socket-uri

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Comunicaюiile prin reюea au ridicat o problemг sistemelor UNIX, concretizatг оn faptul cг mesajele trebuie, оn mod frecvent, sг conюinг porюiuni de date ?i de informaюii de control. Segmentul de control poate conюine informaюii de adresare, pentru specificarea destinaюiei unui mesaj. Informaюia de adresare este structuratг оn funcюie de tipul de reюea ?i de protocol utilizate. Prin urmare, procesele trebuie sг cunoascг tipul reюelei, оn ideea cг utilizatorilor trebuie sг le fie transparent tipul unui anume fi?ier, deoarece toate dispozitivele periferice sunt tratate ca fi?iere. Metodele tradiюionale de implementare a comunicгrii prin reюea se bazeazг оn mod consecvent ?i оn mare mгsurг pe apelul sistem ioctl pentru a preciza informaюia de control, dar aceastг abordare nu este generalizatг la toate tipurile de reюele. O consecinюг nedoritг a acestui aspect o constituie faptul cг este posibil ca programele proiectate pentru o reюea sг nu funcюioneze pe alte reюele.
Оmbunгtгюirea interfeюelor de reюea pentru sistemele UNIX a necesitat un efort semnificativ. Implementarea sub formг de fluxuri (streams) specificг ultimelor variante ale System V furnizeazг un mecanism elegant de asigurare a lucrului оn reюea, deoarece modulele de implementare a protocoalelor pot fi combinate оn mod flexibil prin includerea lor оn stream-uri ?i deoarece utilizarea lor este uniformг la nivel utilizator.
Pentru a furniza metode generale de comunicare оntre procese ?i pentru a permite utilizarea protocoalelor de reюea sofisticate, sistemul BSD pune la dispoziюie un mecanism cunoscut sub numele de socket-uri. Оn acest subcapitol sunt descrise unele aspecte, la nivel utilizator, ale socket-urilor. Structura acestui mecanism la nivelul nucleului, prezintг trei pгrюi nivelul socket nivelul protocol ?i nivelul dispozitiv.
Nivelul socket furnizeazг interfaюa dintre apelurile sistem ?i nivelurile inferioare, nivelul protocol conюine modulele de protocoale folosite pentru comunicaюie (оn figurг, TCP ?i IP), iar nivelul dispozitiv conюine driverele de care controleazг lucrul dispozitivelor de reюea.