a.Apel.sistem p-ru.timp

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Apelurile sistem legate de timp sunt: stime, time, times ?i alarm. Primele douг se ocupг cu timpul global al sistemului iar ultimele douг cu timpul proceselor individuale.
Stime permite administratorului de sistem sг seteze o variabilг nucleu globalг cu o valoare ce dг timpul curent:
stime(pvalue);unde pvalue indicг un оntreg lung ce conюine timpul mгsurat оn secunde. Rutina de tratare a оntreruperii de ceas incrementeazг variabila o datг pe secundг.
Time furnizeazг timpul setat de cгtre stime:
time(tloc);unde tloc indicг o locaюie оn procesul utilizator pentru valoarea obюinutг.
De asemenea, time obюine aceastг valoare pritr-un apel sistem. Comenzile cum sunt date utilizeazг time pentru a determina timpul curent.
Times furnizeazг timpi cumulaюi pe care procesul apelant a rulat оn modul ?i nucleu ?i timpii cumulat ai tuturor fiilor zombie care au rulat оn modul utilizator ?i nucleu. Sintaxa apelului este:
^times(tbuffer)
^struct tms *tbuffer;
unde structura tms conюine timpi obюinuюi ?i este definitг prin:
^struct tms {
/* time_t este structura pentru timp */
^time_t tms_utime; /* timpul cumulat оn modul utilizator de cгtre proces */
time_t tms_stime; /* timpul cumulat оn modul nucleu de cгtre proces*/
^time_t tms_ctime; /* timpul cumulat оn modul utilizator de cгtre fii */
^time_t tms_cstime; /* timpul cumulat оn modul nucleu de cгtre fii */
};
--Times returmeazг timpul scurs "de la un moment arbitrar de timp din trecut", оn mod obi?nuit din momentul cвnd calculatorul a fost pornit .
Procesele utlizator pot planifica semnale de alarmг folosind apelul sistem alarm.
Factorul comun оn toate apelurile sistem de timp prezentate este ceasul sistemului: nucleul manipuleazг variate numгrгtoare de timp cвnd trateazг оntreruperile de ceas ?i iniюiazг acюiuni corespunzгtoare.--Оn programul de mai jos, un proces creazг 10 procese fii ?i fiecare din ace?tia cicleazг 10000 perioade de timp. Procesul pгrinte apeleazг times оnainte de a crea procesele fii ?i dupг ce ace?ti fii au fгcut exit ?i procesele fiu apeleazг times оnainte ?i dupг ce cicleazг.