a.Apel,sis:Iseek

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Apelurile read ?i write descrise anterior asigurг un acces secvenЮial la un fi?ier. Prin utilizarea apelului sistem lseek procesele pot modifica valoarea offsetului din GFT, asigurвndu-se astfel un acces aleator la fi?ier, utilizatorul avвnd posibilitatea sг scrie sau sг citeascг de la orice offset.
^#include <fcntl.h>
^main(argc,argv)
^int argc;
^char *argv[];
{
^int fd, skval;
^char c;
^if (argc != 2)
^exit();
^fd = open(argv[1], O_RDONLY);
^if (fd == -1)
^exit();
^while((skval = read(fd, &c, 1)) == 1)
{
^printf("char %c
", c);
^skval = lseek(fd, 1023L, 1);
^printf("new seek val %d
", skval);
}
^ }