a.Apel sis.open

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Apelul sistem open este primul pas ce trebuie efectuat de cгtre un proces pentru a putea accesa datele unui fi?ier. Sintaxa apelului sistem open este:
fd = open (nume_cale, flaguri, moduri);
unde nume_cale este un nume de fi?ier, flaguri indicг tipul de deschidere (pentru scriere sau citire), iar moduri specificг permisiunile de acces оn cazul creгrii fi?ierului.
Apelul sistem returneazг un оntreg numit descriptor de fi?ier (fd). Toate celelalte operaЮii cu fi?ierul, cum ar fi citirea, scrierea, poziЮionarea offsetului fi?ierului, duplicarea descriptorului de fi?ier, modificarea parametrilor de I/O ai fi?ierului, determinarea stгrii fi?ierului ?i оnchiderea fi?ierului, folosesc descriptorul de fi?ier pe care оl returneazг apelul sistem open.
**algoritm open
^intrări: numele fişierului
^tipul de deschidere
^permisiuni de acces /*precizate doar la creare*/
^ieşire:descriptorul de fişier
{
^determinarea inodului folosind numele fişierului (algoritm namei);
^if (fişierul nu există sau accesul nu este permis)
^return (eroare); /* uzual -1 */
^alocă o intrare în GFT pentru inod, iniŢializează contorul şi offsetul;
^alocă o intrare în UFDT, setează pointerul către intrarea corespunzătoare din GFT;
^if (tipul de deschidere presupune rescrierea fişierului)
^eliberează toate blocurile fişierului (algoritm free);
^deblochează (inodul); /* blocat în namei */
^return (descriptorul de fişier);
}