a.acces la baze de date

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Acces la baze de date fгrг conexiune
Tehnologiile anterioare funcюionau pe baza accesului la baze de date prin stabilirea
unei conexiuni permanente pe durata efectuгrii operaюiilor specifice. Intr-un astfel de
model, aplicaюia creaza o conexiune la baza de date si aceasta este activa pana la sfвr?itul aplicaюiei, sau cel puюin pe durata interogгrii bazei de date.
Dezavantaje ale conexiunilor permanente la baze de date;
-conexiunile deschise la bazele de date sunt costisitoare din punct de vedere al resurselor
-aplicaюiile sunt dificil de scalat; o aplicaюie care funcюioneazг foarte bine cu 5 clienюi poate avea performante foarte scгzute pentru 50 de conexiuni deschise simultan
-utilizarea unui numгr mare de conexiuni poate conduce la epuizarea licenюelor disponibile pentru baza de date
ADO.NET vine in оntвmpinarea acestor probleme implementвnd un model de accesare
a bazelor de date fгrг conexiune permanenta. In cadrul acestui model, conexiunile sunt iniюializate si menюinute active doar pe durata efectiva a execuюiei operaюiilor cu
baza de date. De exemplu, daca o aplicaюie solicita anumite date dintr-o baza, conexiunea este deschisa doar pe durata оncгrcгrii datelor in aplicaюie, apoi conexiunea este inchisa. Similar, in cazul altor operaюii.
Arhitectura ADO.NET
Accesul la date in ADO.NET implica doua entitгюi:
(1)un DataSet, care stocheazг datele pe ma?ina locala
(2)un Date Provider, un set de componente care mediazг interacюiunea dintre program si baza de date DataSet