2) Память.

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


ROM (Read only memory) - pusimalu - kasut. alglaadimisprogide

hoidmiseks. Kustutada ei saa, saab ainult lugeda

PROM - ei saa kustutada. Program. pusimalu

EPROM - UV kustutatav

EEPROM - elektriliselt kustutatav

RAM (Random Axess Memory) - muutmalu - kyik on kattesaadav

Salvestab ja kustutab infot

DRAM e. Dunaamiline malu - vajalik tsykliline info uuendamine.

Info kandjaks on kondens.

SRAM e. Staatiline malu - trigerite peal. Ymberkirj. pole vaja

Jadapoordusmalu - eri maluel-tide poole poordumine nyuab eri aja.

Suvapoordumine - poordumise aeg on sama.

Pinumalu - поленница - LIFO e. ?last in, first out?. AKA Stack