,DataSet

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Un DataSet este o reprezentare non-conexiune, in-memory, a unei mulюimi de date.
Poate fi gвndit ca o copie locala a secюiunilor bazei de date utile aplicaюiei. Datele pot fi
оncгrcate intr-un DataSet din orice sursa valida, cum ar fi un server SQL, o baza de date Microsoft /Access sau un fi?ier XML. DafaSef-ul persista in memorie, iar datele conюinute pot fi modificate, manipulate, independent de baza se date. La momentul oportun, DataSet-u poate acюiona ca un ?ablon pentru modificarea bazei de date centrale.
Un obiect DataSet conюine o colecюie de zero sau mai multe obiecte DataTable, fiecare dintre acestea fiind o reprezentare in-memory a unei tabele. Structura unui obiect DataTable este definita de colecюia DataColumns, care enumereaza coloanele dintr-o tabela si de colecюia Constraint care enumereaza legaturile, constrвngerile din tabela. Aceste doua colecюii definesc schema tabelei. Un obiect DataTable conюine, de asemenea, o colecюie DataRows, care conюine datele corespunzгtoare din DataSet.
Un DataSet conюine o colecюie DataRelations care permite crearea asocierilor intre liniile unei tabele si liniile altei tabele. Colecюia DataRelations enumereaza un set de obiecte DataRelation care definesc relaюiile intre tabelele din DataSet,