d.Aprovizionarea

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art. 30 - Necesarul de produse ?i materiale se stabile?te avвnd la bazг prevederile statelor de organizare (efective ?i tehnicг), normele de оnzestrare, e?alonarea stocurilor, normele de consum, unitгюile de consum carburanюi ?i misiunea de оndeplinit.
Necesarul se calculeazг ?i se exprimг оn unitгюi de mгsurг naturale: bucгюi, perechi, tone, kilograme, litri, metri cubi ?i alte unitгюi de mгsurг, iar pentru unele materiale ca: muniюii, carburanюi-lubriflanюi, alimente, echipament, materiale de blindate, automobile ?i tractoare, de chimie militarг ?i de transmisiuni, se folosesc unitгюi de calcul de aprovizionare (unitгюi de foc, unitгюi de consum carburant, zile hranг, rвnduri de echipament, complete sau loturi).
Necesarul, existentul, deficitul (excedentul) de materiale pentru misiune se raporteazг ierarhic de cгtre comandantul fiecгrei structuri ?i reprezintг cantitгюile de materiale, exprimate оn unitгюi de calcul de aprovizionare ?i unitгюi de mгsurг naturale. De regulг, o datг cu darea misiunilor, se stabile?te ?i necesarul de produse ?i materiale. Acest necesar se asigurг оn perioada de pregгtire a misiunii ?i se completeazг pe timpul ducerii acesteia, pe mгsura consumurilor, оn a?a fel оncвt, оn dimineaюa fiecгrei zile stocurile de materiale sг fie la nivelul ordonat, cel puюin la e?aloanele tactice.
Art. 31 - Comandanюii marilor unitгюi, unitгюilor (subunitгюilor), la propunerea ?efului structurii logistice, repartizeazг normele de consum (unitгюile de consum carburanюi) primite de la e?alonul superior pe misiuni, iar оn cadrul acestora pe mari unitгюi ?i unitгюi (subunitгюi).
Art 32 - Distribuюia materialelor din depozitele marii unitгюi sau din sursele repartizate se poate face prin delegaюii formaюiunilor predгtoare, iar оn unele situaюii ?i prin delegaюii marilor unitгюi (unitгюilor, subunitгюilor) primitoare.