c.Proiectul de instalare

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


Art. 33. Proiectul de instalare va mai cuprinde schema bloc si de detaliu a
amplasani (cu toate cotele necesare), cat si posibilitStile de dezvoltare ulterioari.
Art. 34. Se vor intocmi si redacta documenta^iile pnvind capacitate de procesare si de utiTizare ale fiecarui post de lucru in parte.
Art 35. Aprobarea proiectului de instalare se face de catre comandantul (seful) unitatfr bene'ficiare. Proiectul aprobat va fi inaintat apoi, pentru avizare, organului
central de informatica.
Art. 36. Toate documented, fisele tennice, planuriie de instalare si rezultatele analizelor tehnice si auditurilor pentru echipamente si software vor fi brosate in dou& exemplare, avand pe prima pagina semn&ura de aprobare a comandantului (sefului) unitatii beneficiare si de avizare de catre organul central de informatica, conform Anexei nr. 3.
Art. 37. Proiectul de instalare se va intocmi in doua exemplare, din care exemplarul nr. 1 ramane la unitatea beneficiara, iar exemplarul nr. 2 la organul central de informatica.