c.Aprovizionarea

Сделай свою wap-шпаргалку =) попробуй конструктор сайтов http://www.panweb.com/


acestea vizeazг, de regulг, numai anumite categorii de produse ?i materiale, оn special muniюii, carburanюi-lubrifianюi, piese de schimb, explozivi ?i materiale de geniu. y Materialele prevгzute sг existe la om (piesг, autovehicul, utilaj etc.) se оmpart оn parte consumabilг ?i parte intangibilг. Partea intangibilг se consumг, de regulг, cu aprobarea e?aloanelor superioare; оn situaюia оn care continuitatea оndeplinirii misiunii o impune, aceasta se face ?i cu aprobarea comandanюilor de unitгюi (subunitгюi).
V Cвnd consumul din stocul de materiale prevгzute sг existe la om (piesг, autovehicul, utilaj etc.) se apropie de jumгtate, militarul este obligat sг raporteze ierarhic pentru a se lua mгsuri de completare.
Art. 29 ? Stocurile trebuie sг fie, de regulг, completate la nivelul cuantumurilor ordonate. Completarea stocurilor consumate se face pвnг la оnceperea оndeplinirii unei misiuni, iar cвnd situaюia impune ?i pe timpul оndeplinirii acesteia.
Manevra stocurilor оntre unitгюi, de pe o direcюie pe alta, se executг оn funcюie de situaюia operativг (tacticг), atвt din adвncime spre оnainte, cвt ?i paralel cu limita dinainte a dispozitivului.
La оnceputul misiunii, оn cadrul fiecгrei mari unitгюi ?i unitгюi (subunitгюi) trebuie sг existe, de regulг, stocuri complete, conform e?alonгrii stabilite.
оn situaюii deosebite, unele mari unitгюi ?i unitгюi (subunitгюi), pot оncepe desfг?urarea acюiunilor fгrг sг aibг stocurile complete la unele feluri de materiale. Acestea vor fi completate, оn cel mai scurt timp, cвnd condiюiile devin favorabile. Lipsa temporarг a unei pгrюi din stocul trupelor nu оntrerupe оndeplinirea misiunilor.
Marile unitгюi, unitгюile ?i subunitгюile primite ca оntгrire, precum ?i cele care ies din subordine, trebuie sг aibг asigurate stocurile complete la toate felurile de produse ?i materiale, conform e?alonгrii, prin grija e?alonului de la care sosesc sau pleacг.